ဒီသီတင္းကြ်တ္

သီတင္းကြ်တ္ျပန္ေပါ့ တစ္ခါ
လာတစ္ခ်ီႏွစ္တုိ္င္း ဟိုင္းတဲ႔သူကလည္း စိတ္ပူ
မရွိသူက စိတ္ထ
ငါလည္း …. ဟိ။

Advertisements

About Htaik Seng

A tiny person trying to kindling little hope and finding lost soul. Hope I will dare to dream one day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

htaikseng’s emotional life business blog

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

NetworkedBlogs

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 194 other followers

%d bloggers like this: