ေမွ်ာ္ေလတုိင္းေ၀း ပင္လယ္ျပာေလး

blue sea
ျပာလဲ႔လဲ႔ အဲဒီပင္လယ္ၾကီးကို

ငါေလ အိမ္မက္ မက္ခဲ႔ဘူးတယ္
စိတ္ကူးထဲရူးလို႔ စာေတြလဲ ပုလဲသီဖူးတယ္။

ဟိုအတိတ္ ငါ့စိတ္ကူးအိမ္မက္ထဲမွာ
ပင္လယ္ျပာရယ္ လြမ္းလ်စရာ ေလေသြးေလးရယ္နဲ႔
ငါ ၾကည္ႏူးခဲ႔တယ္၊ ေပ်ာ္ခဲ႔တယ္၊ နိဗၺာန္ဘံုေလးေပါ့။

ဒီပင္လယ္ျပာ အဲဒီပင္လယ္ျပာၾကီးပါပဲ
ငါေလ စိတ္ကူးနဲ႔သြားလို႔
စိတ္လြတ္ကိုယ္လြတ္ေအာ္ဟစ္တယ္
ငိုတယ္ လြမ္းတယ္။

အဲဒီ ပင္လယ္ျပာၾကီးပါပဲ
ငါမေရာက္ဘူးခဲ႔ေပမယ့္
ငါေလ ေမွ်ာ္မွန္းတမ္းလို႔….

ကဲ ပင္လယ္ျပာၾကီးေရ
လူ႔ဘ၀ဆိုတာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနဲ႔ အသက္ရွင္ရတာတဲ႔
ငါလည္း နင္နဲ႔ ေတြ႔ဖို႔ ေမွ်ာ္ေနမယ္။

ဟိုးအေ၀းၾကီးမွာ ငါေလ ေမွ်ာ္ေလတုိင္း ေ၀းခဲ႔ရတဲ႔
ပင္လယ္ျပာၾကီးရွိေနလိမ့္မယ္
တစ္ေန႔ေတာ့
တစ္ေန႔ေတာ့ေလ
ငါ အဲဒီပင္လယ္ျပာရဲ့ေလထုကို
အားရစြာ မိတ္ေဆြဖြဲ႔ရင္း
ငါ့ ဘ၀ထဲက အိမ္မက္တစ္ခုကို
ျဖစ္ေစမယ္။

ခ်စ္ေသာပင္လယ္ျပာသို႔ရည္ညြန္းလ်က္

Advertisements

About Htaik Seng

A tiny person trying to kindling little hope and finding lost soul. Hope I will dare to dream one day.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

htaikseng’s emotional life business blog

NetworkedBlogs

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 194 other followers

%d bloggers like this: